Non Facimus Inimicos sed Amicos: wij maken geen vijanden, maar vrienden.

Met deze overtuiging is op 24 april 1994 Herendispuut Dagobert opgericht. Herendispuut Dagobert wordt gedreven door creativiteit, vindingrijkheid, ondernemerschap en vriendschap; onvoorwaardelijke vriendschap. Neem bijvoorbeeld het Dagobert Kerstdiner, een jaarlijks diner waar alle (oud-)leden standaard bij aanwezig zijn.

Dagobert is er niet alleen voor tijdens je studententijd, Dagobert is er voor heel je leven.

Laten we daar samen op proosten!